Trang chủ Lớp 12 SBT Hóa 12 Nâng cao Bài 4.13 trang 30 Sách bài tập Hóa lớp 12 Nâng cao:...

Bài 4.13 trang 30 Sách bài tập Hóa lớp 12 Nâng cao: Công thức một mắt xích trên polime Y là?...

Chọn đáp án đúng. Bài 4.13 trang 30 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao – Bài 17. Vật liệu polime

Một polime Y có cấu tạo mạch như sau:

….\( – C{H_2} – C{H_2} – C{H_2} – C{H_2}-\)

\(- C{H_2} – C{H_2} – C{H_2} – C{H_2} – \)….

Quảng cáo

Công thức một mắt xích trên polime Y là

A. \( – C{H_2} – C{H_2} – C{H_2} – \).

B. \( – C{H_2} – C{H_2} – C{H_2} – C{H_2} – \)- .

C. \( – C{H_2} – \).

D. \( – C{H_2} – C{H_2} – \).

Đáp án D

Quảng cáo