Trang chủ Lớp 12 SBT Hóa 12 Nâng cao Bài 4.20 trang 31 SBT Hoá 12 Nâng cao: Viết công thức...

Bài 4.20 trang 31 SBT Hoá 12 Nâng cao: Viết công thức chung và công thức một mắt xích của...

Viết công thức chung và công thức một mắt xích của PVC.. Bài 4.20 trang 31 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao – Bài 17. Vật liệu polime

PVC là polime có nhiều ứng dụng trong thực tiễn như làm ống dẫn nước, đồ giả da, vải che mưa, ….

Quảng cáo

Viết công thức chung và công thức một mắt xích của PVC.

Đáp án

Công thức chung của PVC: 

Công thức một mắt xích: 

Quảng cáo