Trang chủ Lớp 12 SBT Hóa 12 Nâng cao Bài 7.10 trang 61 SBT Hóa 12 Nâng cao: Một oxit của...

Bài 7.10 trang 61 SBT Hóa 12 Nâng cao: Một oxit của nguyên tố R có các tính chất...

Một oxit của nguyên tố R có các tính chất sau:. Bài 7.10 trang 61 Sách bài tập (SBT) Hóa 12 Nâng cao. Bài 39. Một số hợp chất của crom

Một oxit của nguyên tố R có các tính chất sau:

– Tính oxi hoá rất mạnh.

Quảng cáo

– Tan trong nước tạo thành dung dịch hỗn hợp \({H_2}R{O_4}\) và \({H_2}{R_2}{O_7}\).

– Tan trong dung dịch kiềm tạo ra anion \(RO_4^{2 – }\) có màu vàng. Oxit đó là

A. \(S{O_3}\).                                      B. \(Cr{O_3}\).

C. \(C{r_2}{O_3}\).                                  D.\(M{n_2}{O_7}.\)

Đáp án B

Quảng cáo