Trang chủ Lớp 12 SBT Hóa 12 Nâng cao Bài 7.11 trang 61 SBT Hóa 12 Nâng cao: Khối lượng bột...

Bài 7.11 trang 61 SBT Hóa 12 Nâng cao: Khối lượng bột nhôm cần dùng để thu được 78 g crom từ Cr2O3...

Chọn đáp án đúng. Bài 7.11 trang 61 Sách bài tập (SBT) Hóa 12 Nâng cao. Bài 39. Một số hợp chất của crom

Khối lượng bột nhôm cần dùng để thu được 78 g crom từ \(C{r_2}{O_3}\) bằng phản ứng nhiệt nhôm (giả sử hiệu suất phản ứng là 100%) là

Quảng cáo

A. 13,5 g.                                      B. 27 g.

C. 40,5 g.                                      D. 54 g.

Đáp án C

Quảng cáo