Trang chủ Lớp 12 SBT Hóa 12 Nâng cao Bài 7.19 trang 61 Sách bài tập Hóa 12 Nâng cao: Chọn...

Bài 7.19 trang 61 Sách bài tập Hóa 12 Nâng cao: Chọn axit nào để số mol cần lấy nhỏ...

Chọn axit nào để số mol cần lấy nhỏ hơn?. Bài 7.19 trang 61 Sách bài tập (SBT) Hóa 12 Nâng cao. Bài 40. Sắt

Cần điều chế 6,72 lít \({H_2}\) (đktc) từ \(Fe\) và dung dịch HCl hoặc dung dịch \({H_2}S{O_4}\) loãng. Chọn axit nào để số mol cần lấy nhỏ hơn?

A. HCl.

B. \({H_2}S{O_4}\) loãng.

Quảng cáo

C. Hai axit đều như nhau.

D. Không xác định được vì không cho lượng Fe.

Đáp án

Chọn B

Tacó: \({n_{{H_2}}} = {{6,72} \over {22,4}} = 0,3\left( {mol} \right)\) mà 2 mol HCl tạo ra 1 mol \({H_2}\) nên để tạo ra 0,3 mol \({H_2}\) cần 0,6 mol HCl, tương tự để tạo thành 0,3 mol \({H_2}\) cần 0,3 mol \({H_2}S{O_4}\).

Quảng cáo