Trang chủ Lớp 12 SBT Hóa 12 Nâng cao Bài 7.22 trang 61 SBT Hóa 12 Nâng cao: Hãy xác định...

Bài 7.22 trang 61 SBT Hóa 12 Nâng cao: Hãy xác định công thức hóa học của muối sắt clorua...

Hãy xác định công thức hóa học của muối sắt clorua đã dùng.. Bài 7.22 trang 61 Sách bài tập (SBT) Hóa 12 Nâng cao. Bài 40. Sắt

Cho một dung dịch có hoà tan 3,25 g muối sắt clorua tác dụng với dung dịch \(AgN{O_3}\)dư, tạo ra 8,61 g AgCl. Hãy xác định công thức hoá học của muối sắt clorua đã dùng.

Đáp án

Đặt công thức hoá học của sắt clorua là \(FeC{l_n}\).

Phương trình hoá học:

Quảng cáo

\(FeC{l_n} + nAgN{O_3} \to Fe{\left( {N{O_3}} \right)_n} + nAgCl \downarrow \)

Theo phương trình:

\(\left( {56 + 35,5n} \right)gFeC{l_n} \to n\;molAgCl\)

Theo đề bài:

\(3,25g\;FeC{l_n} \to {{8,61} \over {143,6}} = 0,06\left( {mol} \right)AgCl\)

Ta có phương trình : \(\left( {56 + 35,5n} \right).0,06 = 3,25n \Rightarrow n = 3\)

Công thức hoá học của muối sắt clorua là \(FeC{l_3}.\)

Quảng cáo