Trang chủ Lớp 12 SBT Hóa 12 Nâng cao Bài 7.25 trang 61 Sách bài tập Hóa 12 Nâng cao: Trong...

Bài 7.25 trang 61 Sách bài tập Hóa 12 Nâng cao: Trong các phản ứng dưới đây, phản ứng nào không phải là phản...

Trong các phản ứng dưới đây, phản ứng nào không phải là phản ứng oxi hóa – khử?. Bài 7.25 trang 61 Sách bài tập (SBT) Hóa 12 Nâng cao. Bài 41. Một số hợp chất của sắt

Trong các phản ứng dưới đây, phản ứng nào không phải là phản ứng oxi hoá – khử?

\(\eqalign{  & A.Fe + 2HCl \to FeC{l_2} + {H_2} \uparrow   \cr  & B.FeS + 2HCl \to FeC{l_2} + {H_2}S \uparrow   \cr  & C.2FeC{l_3} + Fe \to 3FeC{l_2}  \cr  & D.Fe + CuS{O_4} \to FeS{O_4} + Cu \downarrow  \cr} \)

Đáp án B

Quảng cáo