Trang chủ Lớp 12 SBT Hóa 12 Nâng cao Bài 7.26 trang 61 SBT Hóa 12 Nâng cao: Thể tích khí...

Bài 7.26 trang 61 SBT Hóa 12 Nâng cao: Thể tích khí CO (đktc) đã tham gia phản ứng...

Thể tích khí CO (đktc) đã tham gia phản ứng là. Bài 7.26 trang 61 Sách bài tập (SBT) Hóa 12 Nâng cao. Bài 41. Một số hợp chất của sắt

Cho khí CO khử hoàn toàn đến Fe một hỗn hợp gồm: \(FeO,F{e_2}{O_3},F{e_3}{O_4}\) thấy có 4,48 lít khí \(C{O_2}\) (đktc) thoát ra. Thể tích khí CO (đktc) đã tham gia phản ứng là

A. 1,12 lít.                                         B. 2,24 lít.

C. 3,36 lít.                                         D. 4,48 lít.

Quảng cáo

Đáp án D

Phương trình hoá học:

\(\eqalign{  & FeO + CO\buildrel {{t^o}} \over \longrightarrow Fe + C{O_2} \uparrow  (1) \cr  & F{e_2}{O_3} + 3CO\buildrel {{t^o}} \over \longrightarrow 2Fe + 3C{O_2} \uparrow (2)  \cr  & F{e_3}{O_4} + 4CO\buildrel {{t^o}} \over \longrightarrow 3Fe + 4C{O_2} \uparrow (3) \cr} \)  

Theo (1), (2), (3) ta có tỉ lệ: \({n_{CO}}:{n_{C{O_2}}} = 1:1\).

Vậy \({V_{CO}} = {V_{C{O_2}}} = 4,48\) (lít).

Quảng cáo