Trang chủ Lớp 12 SBT Hóa 12 Nâng cao Bài 7.27 trang 61 Sách bài tập Hóa 12 Nâng cao: Công...

Bài 7.27 trang 61 Sách bài tập Hóa 12 Nâng cao: Công thức oxit sắt là...

Công thức oxit sắt là. Bài 7.27 trang 61 Sách bài tập (SBT) Hóa 12 Nâng cao. Bài 41. Một số hợp chất của sắt

Khử hoàn toàn 0,1 mol \(F{e_x}{O_y}\) băng khí CO ở nhiệt độ cao thấy tạo ra 0,3 mol \(C{O_2}\). Công thức oxit sắt là

Quảng cáo

A. FeO.                                 B. \(F{e_3}{O_4}.\)

\(C.F{e_2}{O_3}.\)                           D. không xác định được.

Đáp án C

Quảng cáo