Trang chủ Lớp 12 SBT Hóa 12 Nâng cao Bài 7.3 trang 61 SBT Hóa 12 Nâng cao: Bài 38. Crom

Bài 7.3 trang 61 SBT Hóa 12 Nâng cao: Bài 38. Crom...

Chọn đáp án đúng. Bài 7.3 trang 61 Sách bài tập (SBT) Hóa 12 Nâng cao. Bài 38. Crom

Cho phản ứng: \(NaCr{O_2} + B{r_2} + NaOH \to N{a_2}Cr{O_4} + NaBr\)

\(+ {H_2}O\)

Quảng cáo

Khi cân bằng phản ứng trên, hệ số của \(NaCr{O_2}\) là

A. 1.                                                    B. 2

C. 3.                                                    D.4.

Đáp án B.

Quảng cáo