Trang chủ Lớp 12 SBT Hóa 12 Nâng cao Bài 7.4 trang 61 SBT Hóa 12 Nâng cao: M là kim...

Bài 7.4 trang 61 SBT Hóa 12 Nâng cao: M là kim loại nào sau đây?...

M là kim loại nào sau đây?. Bài 7.4 trang 61 Sách bài tập (SBT) Hóa 12 Nâng cao. Bài 38. Crom

Cho các phản ứng:

\(\eqalign{ & M + 2HCl \to MC{l_2} + {H_2}  \cr & MC{l_2} + 2NaOH \to M{\left( {OH} \right)_2} + 2NaCl  \cr & 4M{\left( {OH} \right)_2} + {O_2} + 2{H_2}O \to 4M{\left( {OH} \right)_3}  \cr & M{\left( {OH} \right)_3} + NaOH \to Na[M{\left( {OH} \right)_4}] \cr} \)

Quảng cáo

M là kim loại nào sau đây?

A. Fe.                                                              B. Al.

C. Cr                                                               D. Pb.

Đáp án C.

Quảng cáo