Trang chủ Lớp 12 SBT Hóa 12 Nâng cao Bài 7.45 trang 61 Sách bài tập Hoá 12 Nâng cao:Viết phương...

Bài 7.45 trang 61 Sách bài tập Hoá 12 Nâng cao:Viết phương trình hóa học của các phản ứng. b)...

a) Viết phương trình hóa học của các phản ứng.

b) Tính thành phần phần trăm về khối lượng của các kim loại trong hợp kim.. Bài 7.45 trang 61 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. Bài 43. Đồng và một số hợp chất của đồng

Quảng cáo

Có 1 g hợp kim đồng – nhôm được xử lí bằng lượng dư dung dịch NaOH. Rửa sạch chất rắn còn lại rồi hoà tan bằng dung dịch \(HN{O_3}\), sau đó làm bay hơi dung dịch rồi nung nóng, khối lượng chất rắn thu được sau khi nung là 0,4 g.

a) Viết phương trình hoá học của các phản ứng.

b) Tính thành phần phần trăm về khối lượng của các kim loại trong hợp kim.

Đáp án

\(\eqalign{  & a)2Al + 2NaOH + 6{H_2}O \to 2Na[Al{\left( {OH} \right)_4}] \cr&+ 3{H_2} \uparrow   \cr  & 3Cu + 8HN{O_3} \to 3Cu{\left( {N{O_3}} \right)_2} + 2NO \uparrow  + 4{H_2}O  \cr  & 2Cu{\left( {N{O_3}} \right)_2}\buildrel {{t^o}} \over \longrightarrow 2CuO + 4N{O_2} + {O_2} \uparrow   \cr  & b)\% {m_{Cu}} = 32\% ;\% {m_{Al}} = 68\%  \cr} \)

Quảng cáo