Trang chủ Lớp 12 SBT Hóa 12 Nâng cao Bài 7.49 trang 61 Sách bài tập Hóa 12 Nâng cao: Dung...

Bài 7.49 trang 61 Sách bài tập Hóa 12 Nâng cao: Dung dịch nào sau đây có thể hòa tan Ag?...

Dung dịch nào sau đây có thể hòa tan Ag?. Bài 7.49 trang 61 Sách bài tập (SBT) Hóa 12 Nâng cao. Bài 44. Sơ lược về một số kim loại khác

Dung dịch nào sau đây có thể hoà tan Ag?

A. Dung dịch HCl.

Quảng cáo

B. Dung dịch \({H_2}S{O_4}\) loãng.

C. Dung dịch \({H_3}P{O_4}.\)

D. Dung dịch \(HN{O_3}.\)

Đáp án D

Quảng cáo