Trang chủ Lớp 12 SBT Hóa 12 Nâng cao Bài 7.57 trang 71 Sách bài tập Hóa 12 Nâng cao: Nhiệt...

Bài 7.57 trang 71 Sách bài tập Hóa 12 Nâng cao: Nhiệt phân hoàn toàn Fe (NO3)2...

 Bài 7.57 trang 71 Sách bài tập (SBT) Hóa 12 Nâng cao. Bài 45. Luyện tập: Tính chất của crom sắt và những hợp chất của chúng

Nhiệt phân hoàn toàn \(Fe{\left( {N{O_3}} \right)_2}\) trong không khí thu được các sản phẩm ở phương án nào sau đây?

\(\eqalign{  & A.FeO,N{O_2},{O_2}.  \cr  & C.F{e_2}{O_3},N{O_2},{O_2}. \cr} \)  \(\eqalign{  & B.F{e_2}{O_3},N{O_2},NO.  \cr  & D.Fe,N{O_2},{O_2}. \cr} \)

Đáp án C

Quảng cáo