Trang chủ Lớp 12 SBT Hóa 12 Nâng cao Bài 7.59 trang 71 SBT Hóa 12 Nâng cao: Một hợp kim...

Bài 7.59 trang 71 SBT Hóa 12 Nâng cao: Một hợp kim Ni – Cr có chứa 80% Ni và 20% Cr về khối lượng...

 Bài 7.59 trang 71 Sách bài tập (SBT) Hóa 12 Nâng cao. Bài 45. Luyện tập: Tính chất của crom sắt và những hợp chất của chúng

Một hợp kim Ni – Cr có chứa 80% Ni và 20% Cr về khối lượng. Trong hợp kim này, ứng với 1 mol Cr thì có bao nhiêu mol Ni?

Quảng cáo

A. 0,22 mol.                                       B. 0,88 mol.

C. 4,45 mol.                                       D.3,53 mol.

Đáp án D

Quảng cáo