Trang chủ Lớp 12 SBT Hóa 12 Nâng cao Bài 7.6 trang 61 SBT Hóa 12 Nâng cao: Xác định số...

Bài 7.6 trang 61 SBT Hóa 12 Nâng cao: Xác định số oxi hóa của crom trong các hợp chất sau...

Xác định số oxi hóa của crom trong các hợp chất sau đây:. Bài 7.6 trang 61 Sách bài tập (SBT) Hóa 12 Nâng cao. Bài 38. Crom

Xác định số oxi hoá của crom trong các hợp chất sau đây:

Quảng cáo

\(CrO,C{r_2}{O_3},Cr{O_3},CrC{l_3},NaCr{O_2},{K_2}Cr{O_4},{\left( {N{H_4}} \right)_2}C{r_2}{O_7}.\)

Đáp án

Số oxi hoá của crom trong các hợp chất lần lượt là: +2; +3; +6; +3; +3; +6; +6.

Baitapsgk.net

Quảng cáo