Trang chủ Lớp 12 SBT Hóa 12 Nâng cao Bài 7.60 trang 71 SBT Hóa 12 Nâng cao: Viết phương trình...

Bài 7.60 trang 71 SBT Hóa 12 Nâng cao: Viết phương trình hóa học của các phản ứng trong dãy...

Viết phương trình hóa học của các phản ứng trong dãy biến đổi sau:. Bài 7.60 trang 71 Sách bài tập (SBT) Hóa 12 Nâng cao. Bài 45. Luyện tập: Tính chất của crom sắt và những hợp chất của chúng

Viết phương trình hoá học của các phản ứng trong dãy biến đổi sau:

Quảng cáo

\(\eqalign{  & Cr\buildrel {(1)} \over \longrightarrow CrC{l_2}\buildrel {\left( 2 \right)} \over \longrightarrow CrC{l_3}\buildrel {\left( 3 \right)} \over \longrightarrow Cr{\left( {OH} \right)_3}\buildrel {\left( 4 \right)} \over \longrightarrow \cr&NaCr{O_2} \to    \buildrel {\left( 5 \right)} \over \longrightarrow N{a_2}Cr{O_4}\buildrel {\left( 6 \right)} \over \longrightarrow N{a_2}C{r_2}{O_7}\buildrel {\left( 7 \right)} \over \longrightarrow \cr&C{r_2}{O_3}\buildrel {\left( 8 \right)} \over \longrightarrow Cr \cr} \)

Đáp án

Quảng cáo