Trang chủ Lớp 12 SBT Hóa 12 Nâng cao Bài 7.65 trang 72 SBT Hóa 12 Nâng cao: R không phải...

Bài 7.65 trang 72 SBT Hóa 12 Nâng cao: R không phải là...

R không phải là. Bài 7.65 trang 72 Sách bài tập (SBT) Hóa 12 Nâng cao. Bài 46. Luyện tập: Tính chất của đồng và hợp chất của đồng. Sơ lược về các kim loại Ag Au Ni Zn Sn Pb

Nguyên tử của nguyên tố R có cấu hình electron: [khí hiếm] \(\left( {n – 1} \right){d^\alpha }n{s^1}\left( {\alpha  = 5,10} \right)\). R không phải là

Quảng cáo

A. crom.                                       B. đồng.

C. bạc.                                         D. hiđro.

Đáp án D

Quảng cáo