Trang chủ Lớp 12 SBT Hóa 12 Nâng cao Bài 7.69 trang 73 Sách bài tập Hóa 12 Nâng cao: Viết...

Bài 7.69 trang 73 Sách bài tập Hóa 12 Nâng cao: Viết phương trình hóa học của các phản ứng dùng để...

Viết phương trình hóa học của các phản ứng dùng để điều chế:. Bài 7.69 trang 73 Sách bài tập (SBT) Hóa 12 Nâng cao. Bài 46. Luyện tập: Tính chất của đồng và hợp chất của đồng. Sơ lược về các kim loại Ag Au Ni Zn Sn Pb

Có dung dịch \(CuS{O_4}\) và các hoá chất cần thiết khác, viết phương trình hoá học của các phản ứng dùng để điều chế:

a) Chất kết tủa màu xanh.

b) Chuyển kết tủa màu xanh thành chất rắn màu đen, rồi từ chất rắn đó tạo ra dung dịch màu xanh.

c) Từ chất rắn màu đen điều chế đồng màu đỏ.

d) Từ dung dịch màu xanh tách ra đồng màu đỏ.

Quảng cáo

Đáp án

\(\eqalign{  & a)CuS{O_4} + 2NaOH \to Cu{\left( {OH} \right)_2} \downarrow  + N{a_2}S{O_4}  \cr  & b)Cu{\left( {OH} \right)_2}\buildrel {{t^o}} \over \longrightarrow CuO + {H_2}O \cr} \)                                      (đen)

\(CuO + 2HCl \to CuC{l_2} + {H_2}O\)

                        ( dung dịch màu xanh lam)

\(c)CuO + {H_2}\buildrel {{t^o}} \over \longrightarrow Cu + {H_2}O\)

                              ( đỏ)

\(d)CuC{l_2} + Fe \to FeC{l_2} + Cu \downarrow \)

Quảng cáo