Trang chủ Lớp 12 SBT Hóa 12 Nâng cao Bài 7.9 trang 61 SBT Hóa 12 Nâng cao: Sản phẩm thu...

Bài 7.9 trang 61 SBT Hóa 12 Nâng cao: Sản phẩm thu được là...

Sản phẩm thu được là. Bài 7.9 trang 61 Sách bài tập (SBT) Hóa 12 Nâng cao. Bài 39. Một số hợp chất của crom

Sục khí \(C{l_2}\) vào dung dịch \(CrC{l_3}\) trong môi trường NaOH. Sản phẩm thu được là

\(\eqalign{  & A.N{a_2}C{r_2}{O_7},NaCl,{H_2}O.  \cr  & B.NaCl{O_3},N{a_2}Cr{O_4},{H_2}O.  \cr  & C.Na[Cr{\left( {OH} \right)_4}],NaCl,NaClO,{H_2}O.  \cr  & D.N{a_2}Cr{O_4},NaCl,{H_2}O. \cr} \)

Đáp án D

Quảng cáo