Trang chủ Lớp 12 SBT Hóa 12 Nâng cao Bài 9.10 trang 83 Sách bài tập Hóa 12 Nâng cao: Để...

Bài 9.10 trang 83 Sách bài tập Hóa 12 Nâng cao: Để bổ sung vitamin A cho cơ thể có thể ăn gấc vì trong quả...

Để bổ sung vitamin A cho cơ thể có thể ăn gấc vì trong quả gấc chín có chứa. Bài 9.10 trang 83 Sách bài tập (SBT) Hóa 12 Nâng cao – Bài 57. Hóa học và vấn đề xã hội

Để bổ sung vitamin A cho cơ thể có thể ăn gấc vì trong quả gấc chín có chứa
A. vitamin A.                
B. \(\beta  – caroten\) (thuỷ phân tạo ra vitamin A).
C. este của vitamin A.   
D. enzim tổng hợp vitamin A.
Đáp án B

Quảng cáo