Trang chủ Lớp 12 SBT Hóa 12 Nâng cao Bài 9.12 trang 83 Sách bài tập Hoá 12 Nâng cao: Loài...

Bài 9.12 trang 83 Sách bài tập Hoá 12 Nâng cao: Loài người sử dụng các nguồn năng lượng chủ yếu...

Loài người sử dụng các nguồn năng lượng chủ yếu nào?. Bài 9.12 trang 83 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao – Bài 57. Hóa học và vấn đề xã hội

Loài người sử dụng các nguồn năng lượng chủ yếu nào?
Đáp án
Các nguồn năng lượng chủ yếu loài người sử dụng là
1. Năng lượng hoá thạch: than đá, dầu mỏ,..
2. Năng lượng hạt nhân: nhà máy điện nguyên tử.
3. Năng lượng thuỷ lực: nhà máy thuỷ điện.
4. Näng lượng gió: cối xay gió.
5. Năng lượng mặt trời: pin mặt trời.

Quảng cáo