Trang chủ Lớp 12 SBT Hóa 12 Nâng cao Bài 9.18 trang 84 SBT Hóa 12 Nâng cao: Chọn đáp án...

Bài 9.18 trang 84 SBT Hóa 12 Nâng cao: Chọn đáp án đúng...

Chọn đáp án đúng. Bài 9.18 trang 84 Sách bài tập (SBT) Hóa 12 Nâng cao – Bài 58. Hóa học và vấn đề môi trường

Trong khí thải công nghiệp thường chứa các khí \(S{O_2},N{O_2},HF\). Có thể  dùng chất nào (rẻ tiền) sau đây để loại bỏ các khí đó ?
A. \(Ca{\left( {OH} \right)_2}\).                               
B. NaOH.
C. \(N{H_3}\).                                       
D. HCl.
Đáp án A

Quảng cáo