Trang chủ Lớp 12 SBT Hóa 12 Nâng cao Bài 9.19 trang 84 SBT Hóa 12 Nâng cao: Để khử độc,...

Bài 9.19 trang 84 SBT Hóa 12 Nâng cao: Để khử độc, có thể xịt vào không khí dung dịch nào sau...

Để khử độc, có thể xịt vào không khí dung dịch nào sau đây?. Bài 9.19 trang 84 Sách bài tập (SBT) Hóa 12 Nâng cao – Bài 58. Hóa học và vấn đề môi trường

Không khí trong phòng thí nghiệm bị nhiễm bẩn bởi khí \(C{l_2}\). Để khử độc, có thể xịt vào không khí dung dịch nào sau đây?
A. Dung dịch HCl.                           
B. Dung dịch \(N{H_3}\).
C. Dung dịch \({H_2}S{O_4}\) loãng.           
D. Dung dịch NaCl.
Đáp án B

Quảng cáo