Trang chủ Lớp 12 SBT Hóa 12 Nâng cao Câu 5.1 trang 34 SBT Hóa 12 Nâng cao: Quá trình oxi...

Câu 5.1 trang 34 SBT Hóa 12 Nâng cao: Quá trình oxi hoá hay khử nào dưới đây biểu thị đúng sự...

Quá trình oxi hoá hay khử nào dưới đây biểu thị đúng sự bảo toàn điện tích?. Câu 5.1 trang 34 Sách bài tập (SBT) Hoá Nâng cao – Bài 19. Kim loại và hợp kim

Quá trình oxi hoá hay khử nào dưới đây biểu thị đúng sự bảo toàn điện tích?

 \(\eqalign{ & A.Fe \to F{e^{2 + }} + 1e  \cr & B.F{e^{2 + }} + 2e \to F{e^{3 + }}  \cr & C.Fe \to F{e^{2 + }} + 2e  \cr & D.Fe + 2e \to F{e^{3 + }} \cr} \)

Đáp án C

Quảng cáo