Trang chủ Lớp 12 SBT Hóa 12 Nâng cao Câu 5.30 trang 39 Sách bài tập Hóa 12 Nâng cao: Chọn...

Câu 5.30 trang 39 Sách bài tập Hóa 12 Nâng cao: Chọn đáp án đúng...

Chọn đáp án đúng. Câu 5.30 trang 39 Sách bài tập (SBT) Hoá Nâng cao – Bài 21. Luyện tập: Tính chất của kim loại

Để khử hoàn toàn 45 g hỗn hợp gồm CuO, FeO, \(F{e_3}{O_4}\), \(F{e_2}{O_3}\), Fe và MgO cần dùng vừa đủ 8,4 lít CO (đktc). Khối lượng chất rắn thu được sau phản ứng là

A. 39 g.                                   B. 38 g.

C. 24 g.                                   D. 42 g.

Đáp án A

Advertisements