Trang chủ Lớp 12 SBT Hóa 12 Nâng cao Câu 5.31 trang 39 SBT Hóa 12 Nâng cao: Đốt cháy hết...

Câu 5.31 trang 39 SBT Hóa 12 Nâng cao: Đốt cháy hết 3,6 g một kim loại hoá trị II trong khí Cl2...

Chọn đáp án đúng. Câu 5.31 trang 39 Sách bài tập (SBT) Hoá Nâng cao – Bài 21. Luyện tập: Tính chất của kim loại

Đốt cháy hết 3,6 g một kim loại hoá trị II trong khí \(C{l_2}\) thu được 14,25 g muối khan của kim loại đó. Kim loại mang đốt là

Quảng cáo

A. Zn.                                     B. Cu.

C. Mg.                                    D. Ni.

Đáp án C

Quảng cáo