Trang chủ Lớp 12 SBT Hóa 12 Nâng cao Câu 5.36 trang 40 SBT Hóa lớp 12 Nâng cao: Trong quá...

Câu 5.36 trang 40 SBT Hóa lớp 12 Nâng cao: Trong quá trình điện phân, những ion âm(anion) di chuyển...

Trong quá trình điện phân, những ion âm(anion) di chuyển về. Câu 5.36 trang 40 Sách bài tập (SBT) Hóa Nâng cao – Bài 22. Sự điện phân

Trong quá trình điện phân, những ion âm(anion) di chuyển về

A. anot, ở đây chúng bị khử.

Quảng cáo

B. anot, ở đây chúng bị oxi hoá.

C. catot, ở đây chúng bị khử.

D. catot, ở đây chúng bị oxi hoá.

Đáp án B

Quảng cáo