Trang chủ Lớp 12 SBT Hóa 12 Nâng cao Câu 5.44 trang 42 SBT Hóa lớp 12 Nâng cao: Phản ứng...

Câu 5.44 trang 42 SBT Hóa lớp 12 Nâng cao: Phản ứng hóa học nào xảy ra trong sự ăn mòn kim...

Phản ứng hóa học nào xảy ra trong sự ăn mòn kim loại?. Câu 5.44 trang 42 Sách bài tập (SBT) Hóa Nâng cao – Bài 23. Sự ăn mòn kim loại

Phản ứng hoá học nào xảy ra trong sự ăn mòn kim loại?

Quảng cáo

A. Phản ứng trao đổi.              B. Phản ứng oxi hoá – khử.

C. Phản ứng thuỷ phân.          D. Phản ứng axit – bazơ.

Đáp án B

Quảng cáo