Trang chủ Lớp 12 SBT Hóa 12 Nâng cao Câu 5.46 trang 42 Sách BT Hóa lớp 12 Nâng cao: Trình...

Câu 5.46 trang 42 Sách BT Hóa lớp 12 Nâng cao: Trình bày hiện tượng quan sát được, giải thích và viết...

Trình bày hiện tượng quan sát được, giải thích và viết phương trình hóa học khi thực hiện những thí nghiệm sau:. Câu 5.46 trang 42 Sách bài tập (SBT) Hóa Nâng cao – Bài 23. Sự ăn mòn kim loại

Trình bày hiện tượng quan sát được, giải thích và viết phương trình hóa học khi thực hiện những thí nghiệm sau:

Thí nghiệm 1: Rót khoảng 2ml dung dịch HCl vào ống nghiệm có 1 viên Zn sạch.

Thí nghiệm 2: Rót khoảng 2 ml dung dịch HCl vào ống nghiệm có một viên Zn sạch, sau đó thêm vài giọt dung dịch \(CuS{O_4}\).

Thí nghiệm 3: Rót khoảng 2 ml dung dịch HCl vào ống nghiệm có một mẩu dây đồng.

Quảng cáo

Thí nghiệm 4: Rót khoảng 2 ml dung dịch HCl vào ống nghiệm có một viên Zn và một mẩu dây Cu tiếp xúc với nhau.

Đáp án

Thí nghiệm 1: Bọt khí \({H_2}\) thoát ra ít, Zn bị oxi hóa chậm.

Thí nghiệm 2: Sau khi thêm \(CuS{O_4}\), xảy ra phản ứng Zn khử \(C{u^{2 + }}\) giải phóng Cu bám trên viên Zn. Bọt khí thoát ra nhiều, do Zn bị ăn mòn điện hóa học.

Thí nghiệm 3: Không có hiện tượng xảy ra vì Cu không khử được ion \({H^ + }\).

Thí nghiệm 4: Hiện tượng và bản chất của phản ứng tương tự thí nghiệm 2.

Quảng cáo