Trang chủ Lớp 12 SBT Hóa 12 Nâng cao Câu 5.48 trang 42 SBT Hóa học 12 Nâng cao: Có 3...

Câu 5.48 trang 42 SBT Hóa học 12 Nâng cao: Có 3 đồ vật được làm bằng thép. Mỗi vật được mạ bằng...

Có 3 đồ vật được làm bằng thép. Mỗi vật được mạ bằng một kim loại khác nhau là kẽm, thiếc, niken. Sự ăn mòn sẽ xảy ra như thế nào nếu trên bề mặt của chúng có những vết xây sát sâu tới lớp thép bên trong, khi chúng tiếp xúc lâu ngày với không khí ẩm? Giải thích và trình bày cơ chế ăn mòn đối với mỗi vật.. Câu 5.48 trang 42 Sách bài tập (SBT) Hóa Nâng cao – Bài 23. Sự ăn mòn kim loại

Có 3 đồ vật được làm bằng thép. Mỗi vật được mạ bằng một kim loại khác nhau là kẽm, thiếc, niken. Sự ăn mòn sẽ xảy ra như thế nào nếu trên bề mặt của chúng có những vết xây sát sâu tới lớp thép bên trong, khi chúng tiếp xúc lâu ngày với không khí ẩm? Giải thích và trình bày cơ chế ăn mòn đối với mỗi vật.

Quảng cáo

Đáp án

Trình bày cơ chế ăn mòn điện hoá học xảy ra trong cặp \(Zn – Fe\) để đi đến kết luận là Zn bị ăn món, Fe được bảo vệ.

Trình bày cơ chế ăn mòn điện hoá học xảy ra với cặp \(Fe – Sn\) để đi đến kếtluận là Fe bị ăn mòn, Sn không bị ăn mòn.

Trình bày cơ chế ăn mòn điện hoá học xảy ra với cặp \(Fe – Ni\) để đi đến kết luận là Fe bị ăn mòn, Ni không bị ăn mòn.

Quảng cáo