Trang chủ Lớp 12 SBT Hóa 12 Nâng cao Câu 5.50 trang 43 SBT Hóa lớp 12 Nâng cao: Chất nào...

Câu 5.50 trang 43 SBT Hóa lớp 12 Nâng cao: Chất nào sau đây trong công nghiệp được chế bằng phương...

Chất nào sau đây trong công nghiệp được chế bằng phương pháp điện phân?. Câu 5.50 trang 43 Sách bài tập (SBT) Hóa Nâng cao – Bài 24. Điều chế kim loại

Chất nào sau đây trong công nghiệp được chế bằng phương pháp điện phân?

Quảng cáo

A. Lưu huỳnh.                                   B. Axit sunfuric.

C. Kim loại sắt.                                 D. Kim loại nhôm.

Đáp án D.

Quảng cáo