Trang chủ Lớp 12 SBT Hóa 12 Nâng cao Câu 5.52 trang 43 Sách BT Hóa lớp 12 Nâng cao: Hãy...

Câu 5.52 trang 43 Sách BT Hóa lớp 12 Nâng cao: Hãy tách riêng từng kim loại và từng muối ra khỏi hỗn hợp bằng...

Hãy tách riêng từng kim loại và từng muối ra khỏi hỗn hợp bằng phương pháp hóa học.. Câu 5.52 trang 43 Sách bài tập (SBT) Hóa Nâng cao – Bài 24. Điều chế kim loại

Cho một ít bột đồng vào dung dịch \(AgN{O_3}\). Sau một thời gian thu được hỗn hợp hai muối và hỗn hợp hai kim loại. Hãy tách riêng từng kim loại và từng muối ra khỏi hỗn hợp bằng phương pháp hoá học.

Đáp án

– Hỗn hợp hai kim loại là Cu (dư) và Ag.

Quảng cáo

– Dung dich hai muối là \(Cu{\left( {N{O_3}} \right)_2}\) và \(AgN{O_3}\) (dư).

a) Tách riêng các kim loại: Đốt nóng hỗn hợp kim loại trong \({O_2}\) dư được hỗn hợp CuO và Ag.

Ngâm hỗn hợp này trong dung dịch \({H_2}S{O_4}\) loãng được \(CuS{O_4}\) và Ag. Lọc tách Ag và dung dịch \(CuS{O_4}\).

Điện phân dung dịch \(CuS{O_4}\) thu được Cu ở catot.

b) Tách riêng các muối: ngâm một lượng bột Cu (dư) vào dung dịch hai muối được Ag và dung dịch \(Cu{\left( {N{O_3}} \right)_2}\): Cho Ag tác dụng với dung dịch \(HN{O_3}\), thu được \(AgN{O_3}\).

Quảng cáo