Trang chủ Lớp 12 SBT Hóa 12 Nâng cao Câu 5.6 trang 35 Sách bài tập Hóa 12 Nâng cao: Hãy...

Câu 5.6 trang 35 Sách bài tập Hóa 12 Nâng cao: Hãy giới thiệu phương pháp hoá học để làm sạch một...

Hãy giới thiệu phương pháp hoá học để làm sạch một loại thuỷ ngân có lẫn một số tạp chất là bột của các kim loại kẽm, thiếc, chì.. Câu 5.6 trang 35 Sách bài tập (SBT) Hoá Nâng cao – Bài 19. Kim loại và hợp kim

Hãy giới thiệu phương pháp hoá học để làm sạch một loại thuỷ ngân có lẫn một số tạp chất là bột của các kim loại kẽm, thiếc, chì.

Quảng cáo

Giải thích phương pháp được lựa chọn, viết phương trình hoá học dạng ion thu gọn và cho biết vai trò của các chất tham gia phản ứng.

Đáp án

Ngâm thuỷ ngân lẫn các tạp chất Zn, Sn, Pb trong dung dịch \(Hg{(N{O_3})_2}\) dư. Các tạp chất bị hoà tan, tạo thành dung dịch các muối và kim loại thuỷ ngân. Lọc bỏ dung dịch, được thuỷ ngân.

Trong những phản ứng này, \(H{g^{2 + }}\) là chất oxi hoá, các kim loại là những chất khử.

Quảng cáo