Trang chủ Lớp 12 SBT Hóa 12 Nâng cao Câu 5.7 trang 35 SBT Hóa 12 Nâng cao: Có một mẫu...

Câu 5.7 trang 35 SBT Hóa 12 Nâng cao: Có một mẫu kim loại đồng lẫn một ít kim loại bạc. Hãy...

Có một mẫu kim loại đồng lẫn một ít kim loại bạc. Hãy trình bày hai phương pháp hoá học để điều chế đồng( II) nitrat tinh khiết từ mẫu kim loại đồng nói trên. Viết các phương trình hoá học.. Câu 5.7 trang 35 Sách bài tập (SBT) Hoá Nâng cao – Bài 19. Kim loại và hợp kim

Có một mẫu kim loại đồng lẫn một ít kim loại bạc. Hãy trình bày hai phương pháp hoá học để điều chế đồng( II) nitrat tinh khiết từ mẫu kim loại đồng nói trên. Viết các phương trình hoá học.

Quảng cáo

Đáp án

Phương pháp 1: Nghiền nhỏ mẫu kim loại rồi ngâm trong dung dịch \(AgN{O_3}\) vừa đủ. Lọc bỏ kim loại rắn, nước lọc là dung dịch \(Cu{(N{O_3})_2}.\)

Phương pháp 2: Nghiền nhỏ mẫu kim loại rồi ngâm trong dung dịch \(HN{O_3}\) đặc, được dung dịch 2 muối \(Cu{(N{O_3})_2}\) và \(AgN{O_3}\). Xử lí dung dịch 2 muối này bằng bột Cu (dư). Nước lọc là dung dịch \(Cu{(N{O_3})_2}\). Trong những phản ứng này, \(HN{O_2}\) bị khử thành \(N{O_2}\).

Quảng cáo