Trang chủ Lớp 12 SBT Hóa 12 Nâng cao Câu 6.14 trang 50 Sách bài tập Hóa 12 Nâng cao: Hãy...

Câu 6.14 trang 50 Sách bài tập Hóa 12 Nâng cao: Hãy xác định khối lượng của mỗi muối trong hỗn...

Hãy xác định khối lượng của mỗi muối trong hỗn hợp.. Câu 6.14 trang 50 Sách bài tập (SBT) Hoá Nâng cao – Bài 29. Một số hợp chất quan trọng của kim loại kiềm

Cho 2,464 lít \(C{O_2}\) (đktc) đi qua dung dịch NaOH, người ta thu được 11,44 g hỗn hợp hai muối \(N{a_2}C{O_3}\) và \(NaHC{O_3}\).

Hãy xác định khối lượng của mỗi muối trong hỗn hợp.

Đáp án

\(2NaOH + C{O_2} \to N{a_2}C{O_3} + {H_2}O\)                        (1)

                 x mol     x mol

Quảng cáo

\(NaOH + C{O_2} \to NaHC{O_3}\)                         (2)

                y mol      y mol

\({n_{C{O_2}}} = {{2,464} \over {22,4}} = 0,11\left( {mol} \right)\)

Gọi x, y là số mol \(N{a_2}C{O_3}\) và \(NaHC{O_3}\)

Theo đề bài ra, ta có hệ phương trình:

\(\left\{ \matrix{ x + y = 0,11 \hfill \cr 106x + 84y = 11,44 \hfill \cr}  \right. \Rightarrow \left\{ \matrix{ x = 0,1 \hfill \cr y = 0,01 \hfill \cr}  \right.\)

\( \Rightarrow \)Hỗn hợp muối sinh ra có: 10,6 g \(N{a_2}C{O_3}\) và 0,84 g \(NaHC{O_3}\).

Quảng cáo