Trang chủ Lớp 12 SBT Hóa 12 Nâng cao Câu 6.15 trang 50 Sách BT Hóa lớp 12 Nâng cao: Tính...

Câu 6.15 trang 50 Sách BT Hóa lớp 12 Nâng cao: Tính nồng độ phần trăm của dung dịch NaOH trước điện...

Tính nồng độ phần trăm của dung dịch NaOH trước điện phân.. Câu 6.15 trang 50 Sách bài tập (SBT) Hóa Nâng cao – Bài 29. Một số hợp chất quan trọng của kim loại kiềm

Điện phân dung dịch NaOH với cường độ dòng điện không đổi là 10A trong 268 giờ. Sau điện phân, còn lại 100 g dung dịch NaOH 24%. Tính nồng độ phần trăm của dung dịch NaOH trước điện phân.

Quảng cáo

Đáp án

Trước và sau điện phân, khối lượng NaOH không đổi, \({m_{NaOH}} = 24g\). Vận dụng định luật Faraday, tìm khối lượng \({H_2}\) thoát ra ở cực âm từ đó suy ra khối lượng \({H_2}O\) bị điện phân. Khối lượng của dung dịch NaOH trước điện phân bằng khối lượng \({H_2}O\) bị điện phân cộng với khối lượng dung dịch sau điện phân là 100 g.

Đáp số: Nồng độ dung dịch NaOH trước điện phân là 2,4%.

Quảng cáo