Trang chủ Lớp 12 SBT Hóa 12 Nâng cao Câu 6.37 trang 55 Sách bài tập Hóa 12 NC Tổng số...

Câu 6.37 trang 55 Sách bài tập Hóa 12 NC Tổng số mol NaBr và NaI trong dung dịch ban đầu...

Tổng số mol NaBr và NaI trong dung dịch ban đầu là. Câu 6.37 trang 55 Sách bài tập (SBT) Hóa Nâng cao – Bài 32. Luyện tập: Tính chất của kim loại kiềm kim loại kiềm thổ

Sục khí Cl2 vừa đủ vào dung dịch hỗn hợp chứa NaBr và NaI đến phản ứng hoàn toàn thì tạo ra 1,17 g NaCl. Tổng số mol NaBr và NaI trong dung dịch ban đầu là

A. 0,02 mol.

Quảng cáo

C. 0,04 mol

B. 0,03 mol

D. 0,05 mol

Đáp án 

Chọn A

Quảng cáo