Trang chủ Lớp 12 SBT Hóa 12 Nâng cao Câu 6.42 trang 56 Sách bài tập Hóa 12 Nâng cao: Cho...

Câu 6.42 trang 56 Sách bài tập Hóa 12 Nâng cao: Cho 7,8 g hỗn hợp Mg và Al tác dụng hết với dung dịch HCl dư...

Câu 6.42 trang 56 Sách bài tập (SBT) Hoá Nâng cao – Bài 33. Nhôm

Cho 7,8 g hỗn hợp Mg và Al tác dụng hết với dung dịch HCl dư. Sau phản ứng thấy khối lượng dung dịch tăng thêm 7 g. Số mol HCl đã tham gia phản ứng là

Quảng cáo

A. 0,8 mol.                                                     B. 0,7 mol.

C. 0,6 mol.                                                     D. 0,5 mol.

Đáp án  A

Quảng cáo