Trang chủ Lớp 12 SBT Hóa 12 Nâng cao Câu 6.5 trang 48 Sách bài tập Hóa 12 NC Ion nào...

Câu 6.5 trang 48 Sách bài tập Hóa 12 NC Ion nào có bán kính nhỏ hơn? Vì sao?...

Ion nào có bán kính nhỏ hơn? Vì sao?. Câu 6.5 trang 48 Sách bài tập (SBT) Hóa Nâng cao – Bài 28. Kim loại kiềm

Các ion \(M{g^{2 + }}\) và \(N{a^ + }\) đều có 10 e chuyển động xung quanh hạt nhân. Ion nào có bán kính nhỏ hơn? Vì sao?

Đáp án

\(M{g^{2 + }}\) và \(N{a^ + }\) đều có 2 lớp electron (2e và 8e), nhưng \(M{g^{2 + }}\) có bán kính nhỏ hơn \(N{a^ + }\) (0,065 nm và 0,095 nm). Nguyên nhân: Lực hút của hạt nhân đến các electron (10 e) của nguyên tử Mg (12+) lớn hơn lực hút của hạt nhân nguyên tử Na (11 +).

Quảng cáo