Trang chủ Lớp 12 SBT Hóa 12 Nâng cao Câu 6.6 trang 48 Sách BT Hóa lớp 12 Nâng cao: Hãy...

Câu 6.6 trang 48 Sách BT Hóa lớp 12 Nâng cao: Hãy dự đoán bán kính của những ion thay đổi như thế nào....

Hãy dự đoán bán kính của những ion thay đổi như thế nào. Tra cứu tài liệu để tìm số liệu về bán kính của những ion này. Câu 6.6 trang 48 Sách bài tập (SBT) Hóa Nâng cao – Bài 28. Kim loại kiềm

a) Các ion \({S^{2 – }},C{l^ – },{K^ + },C{a^{2 + }}\) đều có số electron bằng số electron của nguyên tử Ar. Hãy dự đoán bán kính của những ion này thay đổi như thế nào. Tra cứu tài liệu để tìm số liệu về bán kính của những ion này ( theo nanomét).

b) Hãy dự đoán như trên đối với những ion sau: \({O^{2 – }},{F^ – },N{a^ + },M{g^{2 + }},A{l^{3 + }}\). Biết mỗi ion đều có số electron bằng số electron của nguyên tử khí hiếm Ne. Tra cứu tài liệu để tìm số liệu về bán kính của những ion này.  

Đáp án

Quảng cáo

Bổ sung kiến thức:

\( \bullet \)Trong dãy ion có cùng số electron thì bán kính của ion giảm theo chiều tăng của số hiệu nguyên tử (số điện tích hạt nhân).

a) Những ion \({S^{2 – }}\left( {16} \right),C{l^ – }\left( {17} \right),{K^ + }\left( {19} \right),C{a^{2 + }}\left( {20} \right)\) đều có số electron là 18.

Bán kính của những ion này giảm theo chiều số hiệu nguyên tử tăng: \({S^{2 – }},C{l^ – },{K^ + },C{a^{2 + }}\).

Những bán kính này có bán kính (nm) lần lượt là: 0,184; 0,181; 0,133; 0,099.

b) Tương tự như trên, bán kính các ion giảm dần theo thứ tự: \({O^{2 – }},{F^ – },N{a^ + },M{g^{2 + }},A{l^{3 + }}.\)Những ion này có bán kính lần lượt là 0,140; 0,136; 0,095; 0,065; 0,050 (nm).

Quảng cáo