Trang chủ Lớp 12 SBT Hóa 12 Nâng cao Câu 6.8 trang 49 Sách bài tập Hóa 12 NC Nồng độ...

Câu 6.8 trang 49 Sách bài tập Hóa 12 NC Nồng độ phần trăm của dung dịch thu được 39 g kim loại K...

Nồng độ phần trăm của dung dịch thu được 39 g kim loại K vào 326 g nước là. Câu 6.8 trang 49 Sách bài tập (SBT) Hóa Nâng cao – Bài 29. Một số hợp chất quan trọng của kim loại kiềm

Nồng độ phần trăm của dung dịch thu được khi cho 39 g kim loại K vào 362 g nước là

Quảng cáo

A. 12%.                                              B. 13%.

C. 14%.                                              D. 15%.

Đáp án C

Quảng cáo