Trang chủ Lớp 12 SBT Hóa 12 Nâng cao Câu 8.14 trang 76 Sách bài tập Hóa 12 NC Điều kiện...

Câu 8.14 trang 76 Sách bài tập Hóa 12 NC Điều kiện để trong một dung dịch có thể có nhiều loại...

Điều kiện để trong một dung dịch có thể có nhiều loại anion là gì?. Câu 8.14 trang 76 Sách bài tập (SBT) Hóa Nâng cao – Bài 49. Nhận biết một số anion trong dung dịch

Điều kiện để trong một dung dịch có thể có nhiều loại anion là gì?

Đáp án

Điều kiện là trong dung dịch đó chỉ có mặt các cation không tác dụng với anion và môi trường của dung dịch không phải là môi trường axit.

Quảng cáo