Trang chủ Lớp 12 SBT Hóa 12 Nâng cao Câu 8.21 trang 77 Sách BT Hóa lớp 12 Nâng cao: Khí...

Câu 8.21 trang 77 Sách BT Hóa lớp 12 Nâng cao: Khí nitơ bị lẫn tạp chất là khí oxi. Hãy trình bày phương...

Khí nitơ bị lẫn tạp chất là khí oxi. Hãy trình bày phương pháp hóa học để loại bỏ tạp chất?. Câu 8.21 trang 77 Sách bài tập (SBT) Hóa Nâng cao – Bài 50. Nhận biết một số chất khí

Khí nitơ bị lẫn tạp chất là khí oxi. Hãy trình bày phương pháp hoá học để loại bỏ tạp chất?

Đáp án

Cho khí nitơ có lẫn khí oxi đi qua P trắng: \(4P + 5{O_2} \to 2{P_2}{O_5}\)

Quảng cáo