Trang chủ Lớp 12 SBT Hóa 12 Nâng cao Câu 8.25 trang 77 SBT Hóa học 12 Nâng cao: Khi cần...

Câu 8.25 trang 77 SBT Hóa học 12 Nâng cao: Khi cần pha chế một dung dịch chuẩn để chuẩn độ thể tích...

Khi cần pha chế một dung dịch chuẩn để chuẩn độ thể tích cần dùng dụng cụ nào sau đây?. Câu 8.25 trang 77 Sách bài tập (SBT) Hóa Nâng cao – Bài 51: Chuẩn độ axit – bazơ

Khi cần pha chế một dung dịch chuẩn để chuẩn độ thể tích cần dùng dụng cụ nào sau đây?
A. Bình cầu.                                     
B. Bình định mức.
C. Bình tam giác.                               
D. Cốc thủy tinh.
Đáp án B

Quảng cáo