Trang chủ Lớp 12 SBT Hóa 12 Nâng cao Câu 8.8 trang 75 Sách bài tập Hóa 12 NC Xác định...

Câu 8.8 trang 75 Sách bài tập Hóa 12 NC Xác định nồng độ mol của các cation kim loại trong dung dịch...

Xác định nồng độ mol của các cation kim loại trong dung dịch B.. Câu 8.8 trang 75 Sách bài tập (SBT) Hóa Nâng cao – Bài 48. Nhận biết một số cation trong dung dịch

Dung dịch A chứa đồng thời 3 cation là \({K^ + },C{u^{2 + }},A{g^ + }\) (trong muối nitrat) có nồng độ lần lượt là 0,1 M, 0,2M và 0,3M. Lấy 3,25 g bột Zn cho vào200 ml dung dịch A, khuấy nhẹ cho đến khi phản ứng kết thúc, thu được hỗn hợp kim loại M và dung dịch B có thể tích bằng dung dịch A đã dùng. Xác định nồng độ mol của các cation kim loại trong dung dịch B.

Quảng cáo

Đáp án

\(\left[ {{K^ + }} \right] = o,1M;\left[ {Z{n^{2 + }}} \right] = 0,25M;\)[\(C{u^{2 + }}\) dư]= 0,1 M.

Baitapsgk.net

Quảng cáo