Trang chủ Lớp 12 Toán lớp 12 Câu hỏi 4 trang 73 SGK Hình học 12: B = 0...

Câu hỏi 4 trang 73 SGK Hình học 12: B = 0 ⇒ mặt phẳng (α) // hoặc chứa trục Oy ; C = 0 ⇒ mặt phẳng (α) // hoặc chứa trục Oz....

Chia sẻ
Câu hỏi 4 trang 73 SGK Hình học 12. Lời giải chi tiết Bài 2. Phương trình mặt phẳng

Nếu B = 0 hoặc C = 0 thì mặt phẳng (α) có đặc điểm gì ?

Quảng cáo

B = 0 ⇒ mặt phẳng (α) // hoặc chứa trục Oy ; C = 0 ⇒ mặt phẳng (α) // hoặc chứa trục Oz.Mục lục môn Toán 12

Chia sẻ