Trang chủ Lớp 12 Toán lớp 12 Câu hỏi 5 trang 74 Hình học 12: A = C =...

Câu hỏi 5 trang 74 Hình học 12: A = C = 0 và B ≠ 0 ⇒ mặt phẳng (α) // hoặc trùng với (Oxz)...

Câu hỏi 5 trang 74 SGK Hình học 12. A = C = 0 và B ≠ 0 ⇒ mặt phẳng (α) // hoặc trùng với (Oxz). Bài 2. Phương trình mặt phẳng

Quảng cáo

Nếu A = C = 0 và B ≠ 0 hoặc nếu B = C = 0 và A ≠ 0 thì mặt phẳng (α) có đặc điểm gì?

A = C = 0 và B ≠ 0 ⇒ mặt phẳng (α) // hoặc trùng với (Oxz)

B = C = 0 và A ≠ 0 ⇒ mặt phẳng (α) // hoặc trùng với (Oyz)

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 12