Trang chủ Lớp 12 Vật lý lớp 12 Nâng cao Câu 1 trang 305 Lý 12 Nâng cao, Đường kính Trái Đất...

Câu 1 trang 305 Lý 12 Nâng cao, Đường kính Trái Đất ở xích đạo có giá trị nào sau đây?...

Bài 59. Mặt trời. Hệ mặt trời – Câu 1 trang 305 SGK Vật Lý 12 Nâng cao. Đường kính Trái Đất ở xích đạo có giá trị nào sau đây?

Bài 1. Đường kính Trái Đất ở xích đạo có giá trị nào sau đây?

A. 1600 km.

Quảng cáo
Đang tải...

B. 3200 km.

C. 6400 km.

D. 12756 km.

Giải

Chọn đáp án D. 12 756 km.