Trang chủ Lớp 12 Vật lý lớp 12 Nâng cao Câu 1 trang 305 Lý 12 Nâng cao, Đường kính Trái Đất...

Câu 1 trang 305 Lý 12 Nâng cao, Đường kính Trái Đất ở xích đạo có giá trị nào sau đây?...

Bài 59. Mặt trời. Hệ mặt trời – Câu 1 trang 305 SGK Vật Lý 12 Nâng cao. Đường kính Trái Đất ở xích đạo có giá trị nào sau đây?

Bài 1. Đường kính Trái Đất ở xích đạo có giá trị nào sau đây?

A. 1600 km.

Quảng cáo

B. 3200 km.

C. 6400 km.

D. 12756 km.

Giải

Chọn đáp án D. 12 756 km.