Trang chủ Lớp 12 Vật lý lớp 12 Nâng cao Câu 1 trang 316 SGK Lý 12 Nâng cao, Theo thuyết Big...

Câu 1 trang 316 SGK Lý 12 Nâng cao, Theo thuyết Big Bang, các nguyên tử đầu tiên xuất hiện vào thời điểm nào sau đây?...

Bài 61. Thuyết Bigbang – Câu 1 trang 316 SGK Vật Lý 12 Nâng cao. Theo thuyết Big Bang, các nguyên tử đầu tiên xuất hiện vào thời điểm nào sau đây?

Bài 1. Theo thuyết Big Bang, các nguyên tử đầu tiên xuất hiện vào thời điểm nào sau đây?

A. t = 3000 năm.

Quảng cáo
Đang tải...

B. t = 30.000 năm.

C. t = 300.000 năm.

D. t = 3.000.000 năm.

Giải

Chọn đáp án C. 300.000 năm.